Röstproblematik

Röstproblematik

Alla kan få bättre talteknik!

Har du haft röstproblematik? Ingen fara, vi har alla haft en god teknik nån gång i livet. Förmågan att skrika är ett spädbarns enda överlevnadsstrategi och små barn orkar som vi alla vet skrika länge utan att bli hesa. Om du har ett mindre barn i din närhet så titta på deras mage nästa gång de skriker så ska du få se på aktivitet! Känn därefter på din egen mage när du pratar – händer det något? Under livets gång har många av oss utvecklat spänningar och förlorat vår automatiserade aktivitet i bukmuskulaturen. Ofta har man inte reflekterat över detta. Man tänker inte på hur man pratar, det brukar fungera ändå. Men så händer nåt – man blir förkyld en längre tid eller får personliga eller yrkesmässiga motgångar och då orkar inte rösten längre. I en sådan situation kan man behöva hjälp.

En god talteknik för att få din röstproblematik att hålla är naturligtvis extra viktigt för dig som måste prata mycket i ditt yrke, om du är ledare, lärare eller t.ex. säljare. Men även andra kan lida av att inte kunna lita på att rösten bär, t.ex. i sociala situationer med mycket människor och hög ljudnivå.

Många önskar en lite djupare röst för att bli tagna mer på allvar. Unga pojkar som spelar fotboll och tonårsflickor som sjunger blir ofta hesa. Vissa äldre önskar nåt så enkelt som att orka läsa sagor för barnbarnen. Oavsett blir en förbättrad talteknik en stor positiv förändring  människors vardag.

Har du frågor och funderingar kring röstproblematik? Tveka inte att höra av dig till mig!

Evelyn Jons, legitimerad logoped och coach

Hur kan jag hjälpa dig?