vad gör en logoped? - Göteborgslogopeden

Vad gör en logoped?

Logopedi är läran om röst-, tal- och språk.

De flesta logopeder finner man inom sjukvården. Logopedens uppgift är att undersöka, ställa diagnos och behandla personer med kommunikationssvårigheter till följd av röst-, tal- och språkstörningar. Logoped är en skyddad yrkestitel, man får bara kalla sig för logoped om man har en legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd logopedexamen. Logopeder har tystnadsplikt och är skyldiga att arbeta utifrån etiska normer.

Varför en privat logoped?

Väntetiderna till en logoped inom kommun och landsting kan vara långa. Om du önskar slippa köerna eller själv välja vilken logoped du vill gå till kan en privat logoped vara ett bra alternativ. Behandling hos privat logoped kan även utgöra ett komplement till den behandling som bedrivs hos den ordinarie logopeden. En privat logoped kan även ha en viss specialitet som känns relevant för dig. Man kan som privat fokusera på typer av behandling och friskvård som inte finns utrymme för inom den traditionella sjukvården.

I mitt fall…

arbetar jag främst med olika typer av röstproblematik, talflyt och stamning, samt coachar inför pressade situationer som kräver nån form av presentation inför grupp.


Kontakta mig!

  • Telefon: 0733-546867
  • Mail: mail@goteborgslogopeden.se
  • Adress: Båtsman Dubbels Gata 7, Hisings-Backa, Göteborg