Evelyn Jons - Goteborgslogopeden

Om mig

Bakgrund

Jag heter Evelyn Jons och är legitimerad logoped, utbildad vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. I grunden är jag sångerska, utbildad vid Teater- och Operahögskolan i Göteborg.  Idag delar jag min tid mellan min frilansverksamhet som artist och min privata logopedmottagning. Jag föreläser och undervisar i retorik och röst på bl.a. Operahögskolan samt på Balettakademien i Göteborg.

Min mottagning har jag i en ljus och luftig lokal i Pixbo, ca en mil utanför Göteborg.  På den här hemsidan berättar om hur jag arbetar som coach och logoped. För att läsa om min artistverksamhet hänvisar jag till www.evelynjons.com.

Historia

Efter 20 år som heltidsartist, med stora musikalroller och solistuppdrag i bagaget, bestämde jag mig för att utveckla mina erfarenheter från scenens värld vidare. Jag såg att det fanns ett stort vardagligt behov av träning och utveckling av den typ som en scenartist brottas med varje dag.

Som ung drabbades jag av beskedet att jag fått allvarliga skador på mina stämband. Jag var hes länge och blev allt mer spänd och orolig. Inte bara min röst, utan även min kropp och mina tankar påverkades allt mer. När jag äntligen kom i kontakt med en duktig röstlogoped blev det starten på inte bara ett tillfrisknande, utan även ett djupt intresse för röst och kommunikation. I mitt utövande som artist har det intresset alltid varit närvarande, vilket lett till en önskan att arbeta även utanför konst- och kultursektorn.

Idag har jag en logopedlicens utfärdad av socialstyrelsen. Det innebär att jag är skyldig att arbeta i enighet med etiska normer och att jag har tystnadsplikt.

Med erfarenheten som grund

Det jag främst faller tillbaka på i mitt arbete med människor är min resa från de där skadade stämbanden till att dagligen möta publik i mitt yrke. Jag vet vad det innebär att leverera under press, att press finns i både stort och smått och jag vet hur oro sätter sig i kroppen. Dessutom hur det är att gråta av frustration för att man inte klarar nåt så enkelt som att prata.

Jag har samlat på mig kunskap om hur man bäst hanterar en trött, sliten och skadad röst. Men också om retorik, publikkontakt och hur man tar sig an nervositet. Andningen som blir instabil, rösten som darrar, händerna som skakar, blicken som flackar och tankarna som snurrar. Tillsammans arbetar vi mot att du ska kunna känna dig avspänd och vara dig själv i alla olika tänkbara situationer.