nervositet - Göteborgslogopeden

Nervositet

Du kan lära dig hantera din nervositet

Symtomen på nervositet är hjärtklappning, oro, svettiga handflator, svårigheter att samla sina tankar, yrsel, muntorrhet osäkerhet, sömnlöshet m.fl. Jag kallar det för symtom, eftersom nervositet faktist är en medicinsk diagnos. De allra flesta av oss har inte så stora svårigheter i vardagen, men att tala inför andra sätter igång dessa reaktioner i våra kroppar.

Vi kan sällan helt bli av med vår nervositet, men vi kan lära oss hantera symtomen. Vi kan medvetet kontrollera både vår andning och våra tankar så att vi dels ser lugnare ut inför andra, men också skapar en större känsla av lugn hos oss själva.

Med tiden kan vi även samla på oss positiva erfarenheter av att tala inför andra. När din hjärna börjar förvänta sig att ett framträdande kommer bli en positiv erfarenhet, eftersom det var det förra gången och gången innan dess, infinner sig ett större lugn inför kommande situationer.


Kontakta mig!

  • Telefon: 0733-546867
  • Mail: mail@goteborgslogopeden.se
  • Adress: Båtsman Dubbels Gata 7, Hisings-Backa, Göteborg