Upplägg

Vi anpassar arbetet efter dina behov.

Jag rekommenderar vanligen att vi arbetar individuellt. Det är viktigt att du slipper känna press utifrån när vi ses så att du får träna upp dina förmågor under avspändhet innan du går vidare till en mer pressad situation. Det kan vara svårt att göra om en massa kollegor sitter och tittar på. Finns det specifika önskemål om att arbeta i grupp får vi prata om hur vi bäst lägger upp det så att det blir ett så kvalitativt som möjligt för ditt företag. Det går även att arbeta i workshop-form kring dessa ämnen.