Hes i mer än tre veckor?

Har du varit hes i mer än tre veckor bör du uppsöka läkare.

Du behöver inte ha varit hos läkare för att komma till mig. Men ibland är det bra att undersöka dina stämband så vi vet att du inte har en skada. Detta gör det lättare att planera din behandling. Du kan alltid komma hit först och så bedömer vi gemensamt om du behöver en läkarundersökning.

Den sortens läkare som undersöker stämband heter foniater och arbetar på en öron-näsa-halsmottagning.  Till foniatern säger du att du önskar en stämbandsundersökning inför ett logopedbesök.

Sök vård omedelbart om du är hes och får svårt att andas eller har stora besvär med att svälja!